Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ RİSK ANALİZİ
(Risk Analysis of Individual Pension Funds in Turkey )

Author : Aslı GEZEN   & Halis KALMIŞ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 913-927
    


Summary

1980’li yıllar itibariyle dünya genelinde bireylere gönüllü ya da zorunlu olarak sunulan bireysel emeklilik sistemleri, bireylerin emeklilik dönemlerinde yüksek refah düzeylerine ulaşmalarını sağlayacak ek gelir elde etmelerine olanak sağlarken katılımcılardan toplanan primlerin bireysel emeklilik yatırım fonları aracılığıyla çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilmesi ile sermaye piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlamaktadır. Literatürde bireysel emeklilik sistemleri ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır ancak Türkiye’deki bireysel emeklilik yatırım fonlarının risk analizine yönelik uygulamaları içeren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmada, Türkiye’de bireysel emeklilik yatırım fonlarının risk analizi yapılarak; söz konusu fonların risk sıralamasını hem tür bazında hem de kendi aralarında belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; bireysel emeklilik yatırım fonlarının risklerini değerlendirebilmek için FIGARCH-CHUNG modeli oluşturulmuştur. Analizler sonucunda 28 adetten oluşan ve 8 türe ayrılan bireysel emeklilik yatırım fonlarının tür bazında ve kendi aralarında finansal risk ve performans sıralaması 04.01.2010-31.12.2018 dönemi baz alınarak yapılmıştır.Keywords
Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları, Risk Analizi, Zaman Serisi Analizi, FIGARCH

Abstract

Individual pension systems offered voluntarily or compulsorily to individuals throughout the world in the 1980s, while allowing individuals to earn additional income that will enable them to achieve high levels of welfare during their retirement, it contributes to the development and deepening of the capital markets by directing the premiums collected from the participants to various money and capital market instruments through private pension mutual funds. There are many studies on individual pension systems in the literature, but there is no study about the risk analysis of private pension funds in Turkey. In this study, risk analysis of private pension funds in Turkey are made and it is aimed to determine the risk ranking of these funds both on the basis of type and among themselves. In accordance with this purpose; FIGARCH-CHUNG model was created to evaluate the risks of private pension funds. As a result of the analyzes, the risk ranking of the private pension funds, which consisted of 28 pieces and divided into 8 types, was calculated based on the period of 04.01.2010-31.12.2018.Keywords
Individual Pension Funds, Risk Analysis, Time Series Analysis, FIGARCH

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri