Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU ÇALIŞANLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF PUBLIC EMPLOYEES 'PERCEPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FACTORS )

Author : Adnan KARATAŞ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1169-1184
    


Summary

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı günümüzde hem özel hem de kamu kurumları açısından hem uygulama biçimleri hem kullandığı stratejiler hem de evrensel kabuller bakımından önemli bir konumdadır. Kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki güncel yaklaşımların kabullerinden yola çıkarak; KSS uygulamalarının hem kurumlara hem de bireylere çeşitli faydalar sağladığı öne sürülebilir. Kurumların etkileşim halinde olduğu tüm paydaşların faydasına yönelik bir uygulamaları kapsamaktadır. Bu çalışma kapsamında kurumsal sosyal sorumluluğun kamu kurumları açısından, en az özel sektör kadar önemli olduğu vurgulanmak hedeflenmektedir. Nitekim kamu yararı olgusunun temelinde de benzer anlayışın yer aldığını söyleyebiliriz. Kurumsal sosyal sorumluluğun kamu kurumları açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamak için bir kamu kurumunda çalışan kamu personelinin kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin algıları belirlenmesi hedeflenmektedir. Belirlenen kamu kurumunda yapılan anket çalışmasıyla bireylerin algıları tespit edilmiş ve bu algılarının demografik faktörler açısından farklılık meydana getirip getirmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Toplanan verilerin analizleri sonucunda kamu kurumlarında çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılarının yaş ve mesleki deneyim faktörleri bakımından farklılık arz ettiği sonucuna ulaşılmıştırKeywords
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kamu Kurumları, Demografik Faktörler

Abstract

Today, the concept of corporate social responsibility is important for both private and public institutions in terms of both implementation methods and strategies and universal acceptances. Based on the acceptance of current approaches on corporate social responsibility; It can be argued that CSR practices provide various benefits to both institutions and individuals. It includes practices for the benefit of all stakeholders with which the institutions interact. Within the scope of this study, it is aimed to emphasize that corporate social responsibility is as important as the private sector for public institutions. As a matter of fact, we can say that there is a similar understanding at the basis of the phenomenon of public interest. In order to emphasize that corporate social responsibility is very important for public institutions, it is aimed to determine the perceptions of public personnel working in a public institution on corporate social responsibility. Perceptions of individuals were determined by the survey conducted in the public institution and it was tried to determine whether these perceptions caused differences in demographic factors. As a result of the analysis of the collected data, it was concluded that employees' perception of corporate social responsibility in public institutions differed in terms of age and professional experience factors.Keywords
Corporate Social Responsibility, Public Institutions, Demographic Factors

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri